Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Znaczniki i rozety PDF Drukuj Email

W celu ułatwienia pracy zespołu nad jednym obrazem DICOM lub zlecenia wykonania pomiarów w zaznaczonym miejscu widocznym na pliku DICOM, zostały wprowadzone opcje znacznika i rozety. Znaczniki i rozety zostają zapisane na obrazie DICOM i przy ponownym rozpoczęciu pracy będą widoczne na obrazie DICOM.

Funkcja rozety i znacznika umożliwia kontynuowanie pracy po przerwie i dokonywanie powtarzalnych pomiarów

  • Znacznik pozwala na oznaczenie miejsc ciekawych klinicznie