Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Kamera lapasokopowa szkoleniowa PDF Drukuj Email

Kamera laparoskopowa o rozdzielczości HD 1920x1080 pozwala na obserwację pola operacyjnego oraz naukę współpracy pomiędzy lekarzem operującym a operatorem kamery.

kamera laparoskopowa szkoleniowa

kamera laparoskopowa trenażer laparoskopowy