Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
PDF Drukuj Email

Integracja Krotona Quatro w Szpitalu Grochowskim

Instalacja systemu Quatro w Szpitalu Grochowskim miała na celu zintegrowanie obrazu i dźwięku przesyłanego z trzech sal zabiegowych z dwoma salami wykładowymi.

 

Szpital korzysta z bazy danych Kroton Kardio Premium co dodatkowo pozwala na przedstawianie zgromadzonych w bazie Kardio danych pacjentów i nagrań w trakcie szkoleń i odpraw za pomocą Quatro.

 

Integracja Krotona Kardio z aparatem RTG

Instalacja Krotona Kardio w Szpitalu Grochowskim została zintegrowana z aparatem RTG Allura Xper.

Integracja pozwala na eksport listy pacjentów zapisanych urządzenia.Dzięki temu można ominąć konieczność ponownego wprowadzania listy pacjentów do aparatu RTG. Po wykonaniu badania nagranie z aparatu RTG zostaje zaimportowane do dokumentacji pacjenta w bazie Kroton Kardio.

Integracja pozwala na oszczędzenie czasu personelu oraz rozszerzenie bazy danych o nagrania pacjentów.

Instalacja w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Założeniem instalacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii była możliwość przesyłania sygnałów audio i video z trzech sal operacyjnych na dwie sale konferencyjne. Dodatkowo wybrana transmisja miała być udostępniana innym ośrodkom medycznym przez połączenie internetowe. System miał zapewnić przełączanie dowolnych źródeł sygnałów na dowolne odbiorniki.

Wykonując projekt w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, oparliśmy się na naszym rozwiązaniu (System X) służącym do przełączania sygnałów multimedialnych. System ten, składający się ze sprzętowych przełącznic sygnałów, komputera sterującego oraz ze specjalistycznych aplikacji, jest sercem całości rozwiązania. Zezwala na dowolne przełączanie obrazów z kamer i wyświetlanie na dowolnych odbiornikach (monitory, telewizory, projektory i aplikacje www).

Kolejnym elementem wdrożenia, było wykonanie infrastruktury okablowania, niezbędnej do prawidłowego działania systemu. Ponieważ jedna z sal operacyjnych była umiejscowiona w oddzielnym budynku, oddalonym od serwerowni o około 500 metrów, konieczne było wykonanie tej części instalacji w technologii światłowodowej. Pozostała część okablowania to Gigabit Ethernet.

Instalacja w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Na trzech salach operacyjnych zainstalowane zostały kamery do rejestracji przebiegu operacji:

  • kopułkowa kamera analogowa
  • ręczna kamera cyfrowa (sygnał HDMI)
  • kamera endoskopowa (sygnał HDMI lub sygnał HDSDI)

Na salach zainstalowane zostały także monitory umożliwiające podgląd obrazu z wybranej sali konferencyjnej oraz z sesji internetowej, służące celom konsultacyjnym.

 

Na salach konferencyjnych zamontowane zostały projektory multimedialne, które pozwalają na wyświetlanie obrazu i dźwięku z wybranej kamery znajdującej się na wybranej sali operacyjnej. Istnieje możliwość włączenia na sali konferencyjnej kamery, która umożliwi na przesłanie do wybranej sali operacyjnej sygnału audio i video. Takie połączenie zwrotne stosowane jest w przypadkach konsultacji prowadzonych podczas przeprowadzanej operacji.

Dodatkowo system pozwala innym placówkom medycznym na śledzenie przebiegu operacji oraz prowadzenie konsultacji. Udostępniony dźwięk i obraz można oglądać przez stronę www, do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła. W jednym czasie sygnał można podłączyć do czterech ośrodków. Ograniczenie takie wynika z przepustowości łącza jakie posiada Świętokrzyskie Centrum Onkologii.