Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Projekty inżynierskie dla medycyny PDF Drukuj Email

Każdego dnia, wspólnie z naszymi Partnerami, poszukujemy  usprawnień, które pozwolą aby codzienne zadania zawodowe stawały się łatwiejsze do osiągnięcia. W efekcie dostarczamy wiele innowacyjnych produktów, do tej pory nigdzie niespotykanych, lub produktów trudno dostępnych, ze względu na koszty. Nasze działania inżynierskie prowadzimy na pograniczu trzech technologii:

  • informatyki 
  • elektroniki
  • mechaniki precyzyjnej

Informatyka to głównie pisanie samodzielnych aplikacji, które pozwalają na realizację ustalonych zadań. Najczęściej są to programy bazodanowe, które umożliwiają dostęp i analizę do gromadzonych informacji. Z racji naszej specjalizacji, jaką jest analiza i przetwarzanie obrazu, duża część zadań jakie realizujemy dotyczy tej właśnie tematyki. Stąd w naszych programach można znaleźć elementy wyświetlające obrazy ze źródeł video, pozwalające na dowolne skalowanie, przekształcanie obrazu itp. Do zagadnień informatycznych zaliczamy również opracowywanie sterowników niezbędnych do pobierania przez komputer danych ze specjalistycznych urządzeń zewnętrznych.

Elektronika to autonomiczne urządzenia realizujące określone funkcje. Bardzo często współpracują one z oprogramowaniem komputerowym, które zapewnia elastyczne sterowanie, pobieranie danych, konfigurowanie itp. Nasze urządzenia potrafią pobierać sygnały z różnych aparatów medycznych, przekształcać, konwertować aby osiągnąć wymagane parametry.

Mechanika precyzyjna to różnego rodzaju manipulatory i głowice sterowane z poziomu programu komputerowego lub zewnętrznych układów. W rozwiązaniach medycznych są to głównie ruchome głowice do kamer video lub oświetlenia.