Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Program do pomiarów DICOM PDF Drukuj Email

Program umożliwia dokonywanie pomiarów na obrazach DICOM. Można mierzyć długość, pole oraz wartość kąta. Pomiary dokonane na plikach DICOM mogą zostać wykorzystane do analizy obrazów DICOM.*

 

Ogólne funkcjonalności programu do pomiarów DICOM:

  • Pomiar długości, pola powierzchni oraz kąta. Uzyskane wartości można dowolnie dodawać lub odejmować.

  • Nadawanie znaczników związanych z plikiem DICOM. Po ponownym otwarciu pliku DICOM oraz rozpoczęciu pomiarów, znaczniki będą w tych samych miejscach. Pozwala to na pewne przekazanie innym osobom informacji o mierzonym elemencie.

  • Wstawianie rozety pozwala na precyzyjny pomiar elementów o przekroju koła.

  • otrzymane wyniki pomiarów można dowolnie sumować oraz dokonywać na nich obliczeń statystycznych