Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Kroton Quatro-prowadzenie szkoleń Drukuj Email

Gdzie QUATRO znajduje zastosowanie?

Program KROTON-QUATRO jest dedykowany uniwersytetom medycznym i szpitalom klinicznym. KROTON-QUATRO znajduje również zastosowanie w ośrodkach zainteresowanych ciągłym podnoszeniem kwalifikacji personelu specjalistycznego.

Dlaczego QUATRO wzbogaca formę szkoleń?

Osoba prowadząca szkolenie zyskuje możliwość dynamicznej kontroli nad jego przebiegiem. Prezentowany obraz z sali operacyjnej może być łatwo zmieniony np.: na historię danego przypadku medycznego zawierającą opis oraz zdjęcia. Komunikacja dźwiękowa pomiędzy osobą prowadzącą zabieg, a osobą prowadzącą szkolenie pozwala na pełną kontrolę przebiegu prezentacji.

Jak QUATRO wpływa na odbiór szkoleń?

Szkolenie prowadzone przy użyciu KROTONA QUATRO przebiega w komfortowych warunkach. Każdy ze studentów widzi jednakowo dobry obraz z sali operacyjnej, co jest trudne do uzyskania w przypadku uczestniczenia w zabiegu na sali operacyjnej. Komunikacja dźwiękowa istniejącą pomiędzy osobą prowadzącą zabieg, a salą wykładową umożliwia aktywne uczestniczenie studentów w zabiegu poprzez słyszenie komentarzy osoby operującej oraz możliwość zadawania jej pytań.

Czemu zakup QUATRO jest korzystny?

Używanie programu KROTON-QUATRO pozwala na znaczące obniżenie kosztów związanych z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla każdego uczestnika szkolenia przebywającego na sali operacyjnej. Dodatkowo zmniejszenie ilości osób przebywających na sali operacyjnej przekłada się na spadek ryzyka zakażeń okołooperacyjnych.