Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Kroton-Kardio PDF Drukuj Email

Kroton-Kardio® to nazwa całej rodziny oprogramowania stworzonej aby wspomagać pracownie kardiologiczne. Program powstał na bazie wieloletniej współpracy programistów i lekarzy kardiologów. Jego modułowa budowa umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb placówki medycznej oraz sprzyja późniejszej rozbudowie oprogramowania. Poszczególne moduły mają możliwość pracy zarówno na wspólnej jak i na odrębnych bazach pacjentów, co pozwala na elastyczność całego systemu.

Kroton-Hemo® Kroton-Echo® Kroton-Videomed® Kroton-Videomed®

Kroton-Hemo®

Moduł oprogramowania dedykowany do pracowni hemodynamicznych. Pozwala na obsługę pacjenta zaczynając od izby przyjęć, wypisywanie skierowań, wyniki badań oraz końcowe rozliczenie kosztów dla płatnika.

Kroton-Echo®

Moduł do kompleksowej obsługi pracowni echokardiografii.

Kroton-Elektro®

Moduł służący do obsługi pracowni elektrofizjologicznej.

Kroton-USG®

Moduł służący do obsługi gabinetu USG-Doppler.