Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Kroton-Browser PDF Drukuj Email

Kroton Browser jest nowoczesną bazą danych pozwalającą na zbieranie danych oraz dołączanie plików audio, video, tekstowych i innych.

Funkcjonalności bazy Kroton Browser pozwalają na:
  • Gromadzenie danych pacjentów, historii wizyt wraz z dołączoną dokumentacją w dowolnym formacie,
  • Dołączanie nagrań wraz z opisami do dokumentacji pacjenta
  • Nagrywanie plików video z kamer zamieszczonych w gabinecie lub innych urządzeń medycznych (RTG, USG)

  • Tworzenie indywidualnie dopasowanych formularzy pozwalających np.: na badanie postępu choroby między wizytami
  • Nadawanie cech pacjentom i wizytom, co pozwala na łatwe wyszukiwanie interesującego przypadku

  • Integrację z systemem Kroton Quatro, pozwalającą na tworzenie prezentacji złożonych z nagrań i dokumentacji pacjentów z uwzględnieniem zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych