Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Moduł pomiarów PDF Drukuj Email

Program służy do analizy medycznej obrazów JPG i DICOM. Pozwala na mierzenie na obrazie DICOM odległości oraz pół powierzchni. Program może być wykorzystywany do pomiarów medycznych do celów naukowych.*

  • Można dokonywać pomiarów liniowych, pól powierzchni oraz kąta

 

  • otrzymane wyniki pomiarów można dowolnie sumować oraz dokonywać obliczenia statystyczne

Więcej informacji dotyczących programu do pomiarów DICOM.

*Pomiary nie mogą być wykorzystywane do diagnostyki klinicznej. Pomiary wyłącznie do celów edukacyjnych.