Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-Centralny Szpital Weteranów
piątek, 05 grudnia 2014 16:55

Zakład Kardiologii Inwazyjnej
91-425 Łódź, ul. Sterlinga 1/3

Zainstalowane moduły: Kroton-Hemo
Typ instalacji: wielostanowiskowa