Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM w Łodzi
poniedziałek, 16 października 2006 00:00

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

Zainstalowane moduły: Kroton-Hemo Premium wersja 3.3
Typ instalacji: wielostanowiskowa