Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
poniedziałek, 15 listopada 2004 00:00

Pracownia Hemodynamiczna Oddziału Kardiologicznego
76-200 Słupsk, ul. M. Kopernika 28

Zainstalowane moduły: Kroton-Hemo
Typ instalacji: wielostanowiskowa