Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Program do pracowni hemodynamicznej Drukuj Email

Kroton-Hemo® jest oprogramowaniem przeznaczonym do kompleksowej obsługi pracowni hemodynamicznej. Program jest wynikiem 10 letniej współpracy pomiędzy  kardiologami a programistami. Kroton Hemo to zaawansowana baza danych pozwalająca na gromadzenie nagrań z aparatów RTG.

Główne funkcjonalności Kroton-Hemo® to:

  • wystawianie skierowań na zabieg PTCA, angiografii, CABG i innego wykonywanego zabiegu,
  • gromadzenie wyników badań z opisem, zawierającym szczegółowe informacje dotyczące np.: czasu trwania zabiegu, personelu uczestniczącego, zużytego sprzętu, kodu procedury, otrzymanej dawki promieniowania,

  • wynik zawiera wizualizacje danych koronograficznych, pozwalających na zaznaczenie procentu zwężenia tętnic wieńcowych przed i po zabiegu oraz zaznaczenie zastosowanej metody (stent/POBA),

  • program pozwala na zapisywanie ilości promieniowania RTG otrzymanego przez pacjenta i personel, a następnie tworzenie zestawień otrzymanych dawek,
  • w  wyniku badania angiograficznego został umieszczony formularz ułatwiający opis wentrykulografii,
  • wbudowany moduł magazynu umożliwia podsumowanie kosztów zabiegu, a następnie analizowanie ekonomicznych aspektów pracy. Istnieje możliwość wprowadzania zakupionego sprzętu na magazyn, przypisywania zużytych elementów do poszczególnych badań oraz sporządzanie szczegółowych raportów z aktualnego stanu magazynu.

  • wprowadzenie rozpoznań ICD-10, oraz zawartych przez szpital kontraktów pozwala na tworzenie raportów dla NFZ i Ministerstwa Zdrowia z wykonanej pracy.


  • Przykład raportu dla NFZ lub Ministerstwa Zdrowia

  • rozbudowane funkcje eksportu pozwalają na zapisywanie definiowanych przez użytkownika dowolnych fragmentów bazy w postaci plików .CSV; dzięki temu można za pomocą MS Excela dokonywać dowolnych zastawień na potrzeby naukowe i/lub finansowe


  • Przykład eksportu do pliku Excela

Wymagania sprzętowe serwera: Zalecamy zastosowanie nawet najprostszego serwera.

Wymagania sprzętowe końcówki roboczej są minimalne i do prawidłowej pracy na oprogramowaniu wystarczy praktycznie każdy współczesny komputer lub notebook.