Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Kroton Elektro - opis modułu PDF Drukuj Email

Kroton Elektro jest bazą danych dedykowaną dla pracowni Elektrofizjologii. Zaawansowaną funkcją bazy jest gromadzenie nagrań z aparatów RTG i przypisywanie ich do dokumentacji pacjenta.

Główne funkcjonalności Krotona Elektro:

  • Wystawianie skierowań na zabieg ablacji, implantacji stymulatora oraz testu pochyleniowego (TILT)

  • Gromadzenie wyników badań powyższych danych ze specjalistycznymi parametrami takimi jak: czas skopii, dawka RTG otrzymana przez pacjenta, liczba aplikacji RF/CRYO, energia maksymalna i temperatura użyta w czasie zabiegu. Dodatkowo z rozwijanej listy wybiera się operatorów i pielęgniarkę uczestniczącą w zabiegu.

  • Wynik zabiegu implantacji składa się z 3 zakładek w których wypełnia się dane ogólne zabiegu, szczegóły oraz część kliniczną.

  • W szczegółach implantacji zawarte są parametry dotyczące przebiegu zabiegu,wszczepianego urządzenia oraz ustawionych w nim parametrów.

  • Okno wyniku testu pochyleniowego zawiera parametry takie jak czas badania, ciśnienie pacjenta w trakcie zmiany nachylenia, HR oraz opis rytmu.