Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Kroton-Echo - opis modułu PDF Drukuj Email

Kroton Echo pozwala na kompletną obsługę pracowni Echokardiografii. Kroton Echo jest zaawansowaną baza danych pozwalająca na gromadzenie nagrań z aparatów USG.

Główne funkcjonalności Krotona Echo:

  • Wystawianie skierowań na badanie echokardiograficzne

  • wynik badania echokardiograficznego może zostać dokładnie opisany. Okno wyniku badania echo składa się z sześciu zakładek.
  • do dokumentacji pacjenta można dołączać nagrania badania echokardiograficznego

  • Program może zostać zintegrowany z aparatem echo. Umożliwia to przesyłanie nagrań bezpośrednio z aparatu do dokumentacji pacjenta zgromadzonej w bazie danych