Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Instalacja Krotona Quatro w Szpitalu Grochowskim
czwartek, 19 marca 2015 15:49

Instalacja systemu Quatro w Szpitalu Grochowskim miała na celu zintegrowanie obrazu i dźwięku przesyłanego z trzech sal zabiegowych z dwoma salami wykładowymi.

 

Szpital korzysta z bazy danych Kroton Kardio Premium co dodatkowo pozwala na przedstawianie zgromadzonych w bazie Kardio danych pacjentów i nagrań w trakcie szkoleń i odpraw za pomocą Quatro.