Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Funkcje Kroton Pomiary DICOM PDF Drukuj Email


  • Powiększania interesującego fragmentu obrazu

  • Ustawienia wartości kontrastu

]

  • Rysowania dowolnych kształtów w różnych kolorach

  • Możliwość przewijania, zatrzymywania i oglądania klatki po klatce serii DICOM