Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
PDF Drukuj Email

Trenażer laparoskopowy

Trenażer laparoskopowy jest projektem skierowanym do lekarzy chirurgów. Urologom dedykowany jest trenażer pozwalający na symulację zabiegu prostatektomii radykalnej.

Kroton Kardio dla lekarzy kardiologów

Program do obsługi oddziału kardiologicznego w którego skład wchodzi pracownia Echokardiografii, Elektrofizjologii, USG Doppler oraz Hemodynamiki.

Program może zostać zastosowany również w samodzielnych pracowniach.

Kroton Browser dla lekarzy wszystkich specjalności

Uniwersalna, nowoczesna baza danych dla lekarzy dowolnej specjalności pozwalająca na łatwe tworzenie spersonalizowanych formularzy.

Kroton Quatro do prowadzenia szkoleń

Program służący do prowadzenia szkoleń z pokazywaniem obrazu na żywo z sali operacyjnej, wykorzystaniem nagrań i opisów badań zgromadzonych w bazie Kardio lub Browser.

Kroton DICOM Pomiary

Program służący do robienia pomiarów na obrazach DICOM i nie tylko. Na podstawie uzyskanych wartości można dokonywać obliczeń statystycznych.