Czy wiesz że...
Kroton-Kardio może zostać zintegrowany z ogólnoszpitalnymi bazami danych oraz aparatami RTG i ECHO.
Program Kroton Kardio został dostosowany do wymagań Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W Kroton-Hemo wyniki zabiegu koronografii przedstawiane są w postaci graficznej.
Kroton-Kardio umożliwia kontrolowanie ilości sprzętu zużywanego podczas zabiegów.
W module magazynu Kroton-Hemo, możesz sporządzać szczegółowe raporty z obecnego stanu magazynowego.
W magazynie Kroton-Hemo możesz przyjmować zakupiony sprzęt, używany podczas zabiegów. 
Eksport DICOM do obrazów i filmów PDF Drukuj Email

Wyeksportowanie pliku DICOM do obrazu lub filmu pozwala na wstawienie tych plików do prezentacji Power Point lub innego dokumentu.

  • Eksport zdjęcia DICOM do obrazu (*.jpg)

  • Eksport zdjęcia DICOM z naniesionymi rysunkami/komentarzami do obrazu (*.jpg)

  • Eksport serii DICOM do filmu (*.avi)